ALGEMENE VOORWAARDEN PASSAGIERSSCHEPEN Van Rederij Leerdam, hieronder te noemen RL, voor Groepen, hieronder te noemen GV (groepsverantwoordelijke) Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, waarvan deel uitmaken de personen vervoerscondities CBRB/VNPR en de Uniforme Voorwaarden Horeca. Betaling dient bij inschepen contant te worden voldaan door de GV, tenzij van tevoren anders overeengekomen. Annulering van de gehele reservering: Tot 4 weken voor de reservering zonder kosten, binnen 4 weken voor de reservering tot 48 uur voor vertrek 50% van de reissom en binnen 48 uur voor de reservering de algehele reissom. Eén en ander echter in overleg. Aantal personen: Op basis van het door de GV gereserveerde aantal personen wordt een der schepen geboekt. Tot 24 uur voor de afvaarttijd kan het aantal personen nog worden gewijzigd. Bij het verschijnen van meerdere personen dan het opgegeven aantal, worden deze in rekening gebracht. Echter, het is niet gegarandeerd dat het arrangement (alles wat geboekt is naast de kale rondvaartprijs) ook voor die personen aanwezig zal zijn. Dit zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de GV. Indien er bij afvaart minder personen aanwezig zijn dan gereserveerd, zal de prijs voor de kale rondvaart niet in rekening worden gebracht. De prijs voor het arrangement zal echter wel voor deze personen berekend worden. Afvaart: In de bevestiging die de GV van RL ontvangt, staat de betreffende inscheep– en afvaartijd vermeld. De GV wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de GV door onverwachte omstandigheden niet op het betreffende tijdstip aanwezig kan zijn, dient hij dit per omgaande te melden aan RL. Deze zal trachten de GV zoveel mogelijk tegemoet te komen, echter, zij behoudt altijd het recht om toch op het afgesproken tijdstip te vertrekken. -Alle rondvaartarrangementen zijn rolstoel toegankelijk. Wel is het belangrijk het aantal rolstoelen van tevoren duidelijk aan te geven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij bijv. het indekken en in– en ontschepen (tot maximaal 24 uur voor vertrek). Indien dit aantal niet correct is doorgegeven door de GV behoudt RL zich het recht voor deze personen de toegang te ontzeggen indien daarvoor een geldige reden geldt. -De kapitein behoudt zich het recht voor de vaarroute te wijzigen cq te annuleren wanneer weersomstandigheden en of stremmingen van bruggen of sluizen dit vereisen. -Alle schade toegebracht aan interieur ed van een der passagiersschepen is voor rekening van de GV. RL is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen of persoonlijk letsel. -RL behoudt zich het recht voor de boeking zelf in te delen op een der passagiersschepen. GV kan een voorkeur uitspreken en RL zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden. GV kan hier echter nooit aanspraak op maken. -Indien opdrachtgever van mening is dat RL op eniger wijze in gebreke is gebleven of niet geheel heeft gehandeld volgens vooraf contractueel vastgelegde afspraken, kan een klacht alleen dan worden gehonoreerd, indien deze tijdens het verblijf aan boord wordt gemeld bij de gastheer/vrouw. -Om de veiligheid van kinderen aan boord te kunnen waarborgen, is het betreden van de buitendekken slechts toegestaan onder begeleiding. -Honden en andere huisdieren worden in de salons niet toegelaten. Eventueel kunnen zij aangelijnd op het achterdek verblijven. -Zelf meegebrachte etens– en drinkwaren mogen aan boord niet genuttigd worden. Aanwijzingen van de kapitein en gastheer/vrouw dienen door alle opvarenden ten alle tijden worden opgevolgd! ROUTEBESCHRIJVING VOOR DE LOSWAL, VEERSTOEP 2 TE LEERDAM Vanuit richting Utrecht-Den Bosch: Rijksweg A2 Utrecht-Den Bosch, afslag nr 12 “Everdingen-Leerdam” Volg provinciale weg N484 richting Leerdam, bij rotonde voor de spoorwegovergang rechtsaf. Bij volgende rotonde linksaf en hier wel het spoor over. Bij 2e stoplicht linksaf, meteen rechts, bruggetje over (langs Em-Té), aan het einde rechts de dijk op. Bovenaan kunt u uw passagiers uit laten stappen. Bij mindervaliden kunt u linksaf de dijk afrijden en pal voor het schip uitladen. Daarna verzoeken wij uw chauffeur vriendelijk de bus te parkeren op het buitendijkse parkeerterrein t.o. de Glasfabriek, om verkeersoverlast in het centrum te voorkomen (vanaf de dijk, rechtdoor, provinciale weg over, even doorrijden, parkeerplaats links). Vanuit richting Rotterdam/Nijmegen: Rijksweg A15 Rotterdam-Nijmegen, afslag nr. 29 “Vuren-Leerdam”. Volg provinciale weg richting Leerdam. Bij 1e stoplicht rechtsaf, meteen rechts bruggetje over (langs Em-Té), aan het einde rechts de dijk op. Zie verder hierboven.